PDF Afdrukken E-mailadres

Onze diensten

 

Medisch Advies

Verzuim & Re- integratie

Medische keuring

Vaccinatiezorg

 

Verzuimpreventie en –begeleiding
U wordt als klant uitgenodigd om te praten met de arbo-arts, bijvoorbeeld over een zieke werknemer.
Het is mogelijk om spreekuur bij u op locatie te doen, waardoor uw werknemer ook naar het bedrijf toe moet komen.  
Er is ook de mogelijkheid van preventief spreekuur voor de werknemer die dreigt uit te vallen.

Verzuimpreventie

Voorkomen van verzuim is beter dan zieke werknemer begeleiden om weer aan het werk te gaan. De mogelijkheid van open spreekuur c.q. preventie spreekuur is een effectief middel om dreigend uitval te voorkomen.  
Middels onderzoek kunnen wij bijvoordeeld de klachten objectiveren, kijken voorts naar eventuele andere factoren die tot de klachten aanleiding kunnen geven, bekijken de werksituatie en adviseren.

Vaccinatiezorg
Een ander instrument om hoog verzuim te voorkomen is uw werknemers tegen de griep te laten vaccineren.
We hebben de mogelijkheid om jaarlijks uw werknemers tegen de griep vaccineren om op effectieve wijze het ziekteverzuim terug te dringen. Wij kunnen binnen het bedrijf vaccineren zodat het verlies aan arbeidstijd beperkt blijft.
We verzorgen tevens alle overige bedrijfsvaccinaties zoals Hepatitis A en/of B en DTP.
Ziekteverzuim:

Langer dan 2 weken ziek?
Het is dan zeer waarschijnlijk dat hij (gedeeltelijk) belastbaar is voor werk en wij stellen die belastbaarheid vast.

Arbeidsconflict?
We komen dan tot actie om tot een oplossing te komen. Een arbeidsconflict is volgens ons geen ziekte; de mogelijkheden voor de werknemer wordt dan beperkt om het arbeidsconflict via de ziektewet uit te vechten.

Verborgen agenda bij een ziekmelding?
Wij zijn in staat het probleem boven tafel te krijgen.

Is er sprake van langdurige geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid?
Wij adviseren u omtrent de Wet Verbetering Poortwachter, WAO en de WIA. Voor zover die door een arbo-arts kan worden afgehandeld, regelen wij ook de papieren rompslomp.

Een deskundigenoordeel aanvragen?
Soms stagneert de re-integratie door een verschil van mening tussen u en de werknemer of omdat er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het plan van aanpak.
Als u het formulier met de hand of op uw eigen PC wilt invullen, kunt u de benodigde variant op www.uwv.nl downloaden. Als u dit formulier online wilt invullen, kunt u ook gebruik maken van de link naar www.uwv.nl.
Wordt de verzuimduur van uw werknemer verlengd door wachtlijsten?
Wij zetten ons in die wachttijd te verkorten.

Periodieke keuring groot rijbewijs
Wij kunnen zorgen voor de periodieke keuring van uw chauffeurs.

Heeft u een nieuwe werknemer met beperkingen?
U kunt dankzij onze jobcoach extra ondersteuning bij het inwerken van een nieuwe werknemer krijgen waardoor die zich sneller zal ontwikkelen tot de juiste werknemer op de juiste plaats, wat van jobcoaching een kosten-effectief instrument maakt.
Een jobcoach heeft als voornaamste doel om werknemers aan een duurzame aanstelling te helpen. Wat niet wil zeggen dat alleen de werknemer gebaat is bij een jobcoach.

Geen werk bij eigen bedrijf?
Een van uw werknemers kan om medische of psychische redenen zijn huidige taken niet langer duurzaam verrichten. Als gevolg daarvan komt hij in aanmerking voor externe re-integratie (spoor 2 genaamd).

Het is mogelijk om in zo`n geval een ‘jobhunter’ in te schakelen die dan de potentiële werkgevers in de regio benadert om uw ‘zieke werknemer met beperkingen’ in een passende functie te plaatsen.

 
Copyright © 2009-2010